preskoči na sadržaj
 

                                                                    

MISLI GLOBALNO-DJELUJ LOKALNO

THINK GLOBALLY-ACT LOCALLY

 

Ključne potrebe Osnovne škole Ivanke Trohar koje su identificirane u području europske mobilnosti i suradnje su:

 • proširenje mogućnosti stručnog usavršavanja za nastavnike izvan granica Republike Hrvatske
 • unaprjeđenje okruženja za učenje koje potiče osobni i profesionalni rast i učenje
 • unaprjeđenje znanja za rad i potrebe djece s posebnim potrebama
 • internacionalizacija škole.

Prema Nacionalnom kurikulumu za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje uvode se promjene u organizaciju odgojno- obrazovnih procesa. Najznačajnija promjena prema nacionalnom kurikulumu uvođenje je fleksibilnog planiranja učenja i poučavanja na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj bazi. Učiteljima i školama pruža se autonomija u određivanju načina realizacije odgojno-obrazovnih ciljeva te u izboru aktivnosti i sadržaja ishoda uvažavajući individualne razlike u sposobnostima i interesima učenika te specifičnosti pojedine škole.

Kako bi nastavnici mogli na što kvalitetniji način iskoristiti pruženu autonomiju u realizaciji odgojno-obrazovnih ciljeva i sami se moraju kontinuirano stručno usavršavati i učiti iz primjera dobre prakse. Proces učenja i poučavanja oblikuje se tako da može omogućiti svim učenicima da u čim većoj mjeri iskoriste vlastiti potencijal tijekom obrazovanja u osnovnoj školi. Svaka je škola jedinstvena organizacija s različitim i specifičnim obilježjima, uvjetima u kojima radi i okruženju u kojem se nalazi.

Upravo je potreba za unaprjeđenje okruženja za učenje koja kod učenika potiče osobni i profesionalni rast i učenje prepoznata kao jedna od važnijih potreba s obzirom na specifičnu geografsku lokaciju Osnovne škole Ivanke Trohar. Svjesni smo potrebe za stalnim učenjem koje promičemo i usađujemo u naše učenike te stoga istu nastojimo i sami živjeti na način da i našim nastavnicima ponudimo i osiguramo priliku za učenjem. Potrebna su nam nova moderna znanja i uvidi u rad drugih kolega, a kako bismo potaknuli i svoju kreativnost i na taj način mogli potaknuti proaktivnost svojih učenika. Dodatna potreba do koje smo došli provedbom analize stanja naše škole su usvršavanja u pogledu rada s djecom s posebnim potrebama odnosno u provedbi individualiziranih nastavnih programa. Edukacije koje su nam dostupne smo prošli no smatramo kako postoji potreba za daljnjih radom i učenjem u ovom području.

Uz to, kako smo napomenuli izvannastavne aktivnosti koje imamo su brojne i vrlo su raznovrsne. U našem gradu su aktivnosti za djecu vrlo ograničene, te kao odgojno obrazovna ustanova smatramo kako je naša uloga brinuti i o vremenu izvan škole pogotovo ako postoji mogućnost s naše strane i interes od strane djece. Svi smo svjesni da je danas izazovnije djecu angažirati u aktivnosti koje ne uključuju računala te nam je stoga jako drago kad vidimo da su aktivni i uključuju se u nape izvannastavne aktivnosti. Aktivnosti koje nudimo su jako dobro dočekane i posjećene od strane naših učenika te nam je u tom dijelu ideja osuvremeniti metode koje primjenjujemo i aktivnosti koje nudimo, a kako naši učenici ne bi bili zakinuti za ideje i znanja samo zato jer žive u manjem gradu.

Djelatnici škole i njezini učenici u dosadašnjem su radu bili prepoznati na lokalnoj i nacionalnoj razini kroz sudjelovanja na raznim natjecanjima školskih grupa. Škola sudjeluje u eTwinning projektima te je za iste primila europske oznake kvalitete, no naše sudjelovanje u Erasmus+ projektima je tu stalo. S ovim projektom želimo se otvoriti i dodatno umrežiti a kako bismo u narednim godinama bili aktivni i u fizičkim projektima kao što smo u prethodnima bili aktivni u virtualnim. Rad na internacionalizaciji obrazovanja prepoznat i prioritiziran je i od strane nadležnog ministarstva.

Iz navedenih potreba ciljevi našeg europskog razvojnog plana su:

 • osuvremenjivanje znanja i kompetencija nastavnika u svrhu provedbe redovne nastave uz povećanje proaktivnosti učenika i bolje integracije osoba s posebnim potrebama;
 • osuvremenjivanje i modernizacija izvannastavnih aktivnost i metoda koje se primjenjuju u provedbi izvannastavnih aktivnosti;
 • povećanje partnerstva i razmjena dobre prakse za buduće projekte kroz internacionalizaciju škole.

Interni natječaj za sudjelovanje u projektu

U okviru projekta Erasmus+ KA1 pod nazivom  THINK GLOBALLY-ACT LOCALLY, koji se vodi pod brojem 1-HR01-KA101-077476, OŠ Ivanke Trohar, Fužine raspisuje interni natječaj za prijavu učitelja i stručnih suradnika za mobilnosti navedene u projektu.
Tekst natječaja pogledajte  ovdje .


Rezultati internog natječaja

 

 • Ekološki odgoj i obrazovanje na otvorenom u neformalnom okruženju - Antonija Baričević
 • Neformalno učenje stranih jezika, kroz dramsku pedagogiju i kazališne tehnike - Nikolina Šubić-Zeneral
 • Stvorite pozitivno okruženje u učionici kroz dramske tehnike - Jasna Štimac
 • Inkluzivno obrazovanje, načini i metode integracije učenika u nastavi - Rina Anić
 • Učenje znanosti od rane dobi: Steam u nastavi - Adriana Moras
 • Grupni trendovi fitnessa u školama - Irena Vlahinić
 • Zašto je spremnost za učenje važno i prije rođenja - Renata Lisac, Davor Kauzlarić
 • Praćenje rada-Osnovna škola Gradec - Jadranka Gecan, Jadranka Čop Bajraktaraj, Renata Lisac

NAŠE MOBILNOSTI:


Projekt: Erasmus+ K1 (Job shadowing), „Misli globalno, djeluj lokalno“, posjet OŠ Gradec u Litiji (Slovenija)

Naše djelatnice Jadranka Čop Bajraktaraj, učiteljica kemije, Renata Lisac, psihologinja i Jadranka Gecan, učiteljica razredne nastave u okviru projekta Erasmus+ K1 posjetile su Osnovnu šolu Gradec u Litiji (Slovenija) u razdoblju od 18. 10. – 22. 10. 2021. Za vrijeme boravka u školi domaćinu uspoređivale su sličnosti i razlike odgojno-obrazovnih sustava Hrvatske i Slovenije, pratile tijek nastavnih sati, razmjenjivale iskustva, primjere dobre prakse, nastavne materijale, metode i tehnike poučavanja, socijalne i komunikacijske vještine te jačale jezične kompetencije uključivanjem u timsku nastavu. Također, veoma zanimljivom prezentacijom domaćinima su predstavile  našu školu i Općinu Fužine pri čemu su odmah uočene brojne sličnosti i poveznice u projektima te mogućnosti za buduću suradnju među školama. U poslijepodnevnim satima upoznavale su ljepote Slovenije posjetom uz stručno vodstvo djelatnika škole domaćina. Oduševljene su organizacijom njihovog posjeta, srdačnošću vodstva i svih zaposlenika te pozitivnim ozračjem za vrijeme boravka u OŠ Gradec. Posjet ih je veoma obogatio novim hvalevrijednim pozitivnim iskustvima i primjerima dobre prakse koje će primijeniti u svom radu te rado podijeliti s kolegama u školi, županijskim vijećima i šire. Posebno su istakle kvalitetu potpore djeci s posebnim potrebama kroz dodatnu strukovnu pomoć te predlažu predstaviti primjere dobre prakse na školskim i županijskim aktivima. Zadovoljne su realiziranim te se nadaju nastavku suradnje kroz postojeće i buduće projekte dviju partnerskih škola.

     

https://radio.hrt.hr/slusaonica/umijece-odrastanja?epizoda=202202071230


Health and Emotional Education: Creating a Positive and Effective Climate Among Learners

U razdoblju od 25. listopada  2021. pa do 29. listopada 2021. ravnateljica Jasna Štimac boravila je na Cipru u glavnom gradu Nicosiji na edukaciji u sklopu ERASMUS projekta  naše Škole Misli globalno, djeluj lokalno. Tečaj je organizirala organizacija STANDOutEdu u trajanju pet dana. Na edukaciji je bilo još pet  prosvjetnih djelatnika iz Mađarske, Španjolske i Slovačke.

Edukacija je bila namijenjena svima koji su htjeli obogatiti svoja znanja o tehnikama poučavanja koja su usmjerena na stvaranju zdravih životnih navika,  koja su usmjerena na izgradnji zdravih međusobnih odnosa, pozitivnog razmišljanja, jačanju samopouzdanja i  samopoštovanja. Polaznici su upoznali  zanimljive tehnike rješavanja problema, načine stvaranja demokracije u odlučivanju i kako riješiti sukobe. Interesantne su bili testovi osobnosti i upoznavanje raznih tehnika opuštanja. Polaznica tečaja kaže kako je edukacija bila interesantna ali  je zaključila  kako se mnoge od tih spomenutih metoda i načina koriste već u našem  odgojno-obrazovnom procesu.

Cipar je jedna interesantna država, interesantne povijesti ali i sadašnjosti. Bogatstvo ERASMUS projekta je i u tome što polaznici upoznaju   nova mjesta i nove ljude. Sklapaju se nova prijateljstva, partnerstva , izmjenjuju iskustva i uči se ne samo ono što je edukacijom predviđeno , nego mnogo više.

Ovo iskustvo će sigurno  i ostvariti svoj cilj, a to je stvaranje pozitivnog okruženja među svim učesnicima odgojno-obrazovnog procesa. Obveza polaznice je  prenijeti  naučeno svojim kolegama kako bi iskoristili poneko znanje u  svom radu.

  

    


Group Fitness Trends in Schools!

Učiteljica razredne nastave Irena Vlahinić je u razdoblju od 25. listopada  2021. pa do 29. listopada 2021.  sudjelovala je na edukaciji „GROUP FITNESS TRENDS IN SCHOOLS!“ u sklopu ERASMUS projekta naše škole „Misli globalno, djeluj lokalno“. Edukacija je održana u glavnom gradu Cipra, Nicosiji, u organizaciji STANDOutEdu. Uz teorijsku i praktičnu nastavu održanu u samom centru STANDOutEdu, dio edukacije je održan na planini Trodos i plaži turističkog mjesta Ayia Napa. Sudjelovalo je još 4 polaznika iz Poljske i Slovenije, uglavnom profesori Tjelesne i zdravstvene kulture.

Kroz 5 programa grupnih treninga uz glazbu: Athlete, Group Fight, 3D30, Group Centergy i Group Core polaznica je naučila koliko je važan grupni trening uz glazbu. Grupni trening je važan za djecu jer uče kako postati dio tima, grade timski rad i pomažu si u obavljanju zajedničkog cilja, razvijaju socijalne vještine, grade prijateljstva, a i zabavnije je vježbati u grupi. Glazba je važna za vježbanje jer je veća motivacija, vježba se jače i brže uz glazbu, misli su vezane uz ritam i lakše je izdržati zadano vrijeme. Glazba također izaziva pozitivne emocije. U grupnom treningu glazba povećava motoričke vještine: koordinaciju, ravnotežu, vrijeme reakcije. U ovim programima vrlo je važno uskladiti glazbu s vježbanjem. Postoje 2 načina: sinkronizirani gdje ritam glazbe poklapa s pokretom i brzinom izvođenja vježbe i nesinkronizirani - pokreti nisu sinkronizirani s ritmom glazbe, ali je odabir glazbe takav da prati vježbanje. Komponente koje trebaju biti uključene u vježbanje djece je: mišićna snaga, mišićna izdržljivost, kardiovaskularna aktivnost, fleksibilnost, mobilnost, motoričke vještine (brzina, koordinacija, ravnoteža, agilnost, snaga i vrijeme reakcije). To znači da u vježbanje djece trebaju biti uključeni trening aerobike, intervalni trening snage, vježbe za jačanje kora (trupa), trening mobilnosti i fleksibilnosti. Osim teorijskog dijela i upoznavanja s različitim tipovima treninga, odrađen je i praktični dio. Prvo su polaznici upoznati sa samim programom, vježbama i opcijama izvođenja, a zatim bi odradili 30 ili 60 - minutni trening. U programu 3D30 upoznali su i novi rekvizit ViPR s kojim se izvode određeni pokreti i time vježba cijelo tijelo. Svaki program prati koreografija i vrlo je zanimljivo koliko takav način rada, praćen glazbom motivira da se odradi naporan trening bez problema.

Obzirom da su dobiveni svi potrebni materijali, programi će se moći ukomponirati u sat Tjelesne i zdravstvene kulture, ali i primijeniti u različitim aktivnostima na nivou škole.

Ovim tečajem polaznica je dobila jedan potpuno novi pogled i ideju za nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture. Sam tečaj je bio odlično organiziran i vrlo raznolik. Zanimljive su bile i različite aktivnosti uvodnog upoznavanja, kao i igre koje su lako primjenjive s učenicima iako se puno toga već radi u  odgojno – obrazovnom procesu.. Doprinijele su odličnoj atmosferi, boljem upoznavanju sudionika, kao i timskom radu. Voditelj tečaja je bio odlično pripremljen, organiziran i motivirao je na rad. S druge strane ljubaznost, susretljivost i pozitivna energija domaćina učinile su ovaj tečaj nezaboravnim.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Environmental Education and Outdoor Education in Non-Formal Settings

https://read.bookcreator.com/I8sGZXM1jwcv7kjjIVNpo6ZXYzi1/soTdUUchQmSEPrS5iKFiZA

 


Neformalno učenje stranih jezika, kroz dramsku pedagogiju i kazališne tehnike 

U razdoblju 22.studenoga do 26.studenoga učiteljica njemačkoga jezika Nikolina Šubić Zeneral boravila je na Cipru u glavnom gradu Nocosiji u sklopu projekta naše škole Misli globalno djeluj lokalno. Učiteljica je prisustvovala edukaciji koju je organizirala glazbena škola AMUSed, a program je trajao 5 dana. Kako je naša učiteljica bila jedini polaznik te edukacije u navedenom razdoblju, organizator je dijelom prilagodio program te je dio programa proveden u suradnji s organizacijom STANDOutEdu.

Cilj ove edukacije bio je kako učenje stranog jezika učiniti što zanimljivijim, kako učenike osloboditi straha od govorenja na stranom nematerinjem jeziku te ih motivirati da samostalno istražuju i uče kao i da u što većem broju iskoriste mogućnost učenja njemačkoga jezika koji se u našoj školi nudi kao izborni predmet.

Fokus ove edukacije bio je na dramskoj metodologiji; igre improvizacije, verbalno-neverbalne tehnike sviranja, glazbene i ritmičke aktivnosti koje se mogu primjeniti u različitim kontekstima u nastavi stranog jezika. Učiteljica je naprije dobila teorijsku podlogu o načinima i metodama učenja kroz glazbu i ritam, a zatim i sama sudjelovala u svim vježbama i dramskim igrama koje su organizatorice za nju pripremile. Potiče se multisenzorno učenje te se učenik se stavlja u centar samog procesa. On je aktivan sudionik i uči kroz iskustvo. Na taj način naučila je puno o različitim načinima učenja te o tome koliko je bitan individualni pristup učeniku, pogotovo u našoj školi u kojoj su razredi mali te je takav pristup moguć.

Kroz ovu mobilnost učiteljica Nikolina dobila je uvid u rad kolega u drugim obrazovnim sustavima, stekla je nova znanja i vještine koje će moći primijeniti u nastavi stranog jezika, ali koje će prenijeti i svojim kolegama jer se dramska pedagogija u učenju može jako dobro koristiti i u poučavanju ostalih predmeta.

Obje edukatorice bile su izuzetno susretljive, stručne i motivirane prenijeti svoja iskustva sa ciparskih škola te su inspirirale polaznicu za nove ideje i aktivnosti u razredu.

 

 

 

 

 

 

 

     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Učenje o inkluziji kroz niz grupnih radionica

U razdoblju od 18. do 22. travnja učiteljica glazbene kulture Bojana Perhat boravila je u Pragu u sklopu još jednog projekta Erasmus +. Učiteljica je prisustvovala edukaciji o inkluziji koju je organizirala međunarodna udruga ITC, a program je trajao četiri dana. U edukaciji je osim naše učiteljice sudjelovalo još dvadeset učitelja iz Bugarske, Grčke, Rumunjske, Španjolske i Turske. Cilj edukacije bio je kroz niz grupnih radionica i vježbi ponoviti, osvjestiti i naučiti nove i korisne tehnike u radu s učenicima s poteškoćama u razvoju

Koristeći se tehnikama ilustrativnih karata, biranja čunjeva istih boja i oblika, glavna predavačica je polaznike svaki dan grupirala u nekoliko različitih, manjih grupa, a polaznici su potom u relativno kratkom vremenu morali razmisliti i na svoj način riješiti više različitih pedagoških i didaktičkih problema vezanih uz rad s djecom s poteškoćama u razvoju, primjerice, kako učiniti školu ugodnim mjestom za učenike i učitelje. 

Kroz ovu mobilnost, učiteljica Bojana je dobila uvid u rad kolega u drugim državama i stekla je nova znanja i vještine od kojih će neke zasigurno primijeniti u nastavi glazbenog odgoja.      


STEAM Education – Creating a fun learning environment oriented in reality

U razdoblju 18. svibnja do 22.svibnja učiteljica fizike Adriana Moras boravila je u Parizu u sklopu projekta naše škole Misli globalno djeluj lokalno. Učiteljica je prisustvovala edukaciji koju je organizirao The Lifelong Learning Centre „Oloklirosi“ s Krete, a program je trajao 5 dana.

Glavni cilj ove edukacije je pružiti učiteljima znanja i kompetencije kako bi unaprijedili svoje satove iz STEM predmeta u školi. Učiteljica je kroz predavanja i radionice dobila informacije kako inovativno i zabavno, a istovremeno vrlo edukativno podučavati fiziku. Usvojila je nove metode primjene eksperimenata u nastavi kako bi se povećala motivacija djece u STEM predmetima.

Ova edukacija trebala je prenijeti poruku da STEM područja nisu teška i komplicirana te kako uvijek postoji jednostavan i kreativan način za njihovo učenje. Učenik mora aktivno sudjelovati u nastavi, sam istraživati i donositi zaključke na temelju rezultata eksperimenta. Također naglasak je stavljen na zanimljivost eksperimenata i povezivanje znanosti s umjetnošću (glazbom i likovnom kulturom).

                                      

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar "The essential Tool" u Brezju, Slovenija

Od 24. do 25. kolovoza stručni suradnici Osnovne  škole Ivanke Trohar Fužine, psihologinja Renata Lisac i knjižničar Davor Kauzlarić boravili su u mjestu Brezje u Sloveniji na Erasmus + seminaru „The essential Tool“. Seminar je organizirala gospođa Mojca Vilfan, voditeljica zavoda Saturn koji se bavi primjenom vježbi iz programa Brain Gym u radu s djecom školskog uzrasta. Gost predavač na seminaru bio je Terry Webb, iskusni instruktor programa Touch for Health i Brain Gym iz Južnoafričke Republike. Seminaru je prisustvovalo petnaestak polaznika , a sastojao se od praktičnih vježbi crtanja „lijene osmice“ , izvođenja nekih od vježbi iz programa Brain Gym i diskusije o provedenim vježbama i njihovoj primjeni u svakidašnjem životu i radu s učenicima. U pauzama od predavanja gost – predavač demonstrirao je polaznicima seminara i neke od vježbi i tretmana u programu Touch for Health u kojem se specijalizirao.

Nakon što bi polaznici nacrtali „lijenu osmicu“, koja je bila glavna tema  seminara, zajednički bi komentirali i analizirali učinjeno, primjećujući svoj napredak. Polaznici, od kojih mnogi rade u obrazovnom sustavu,  su razgovarali o načinu na koji bi oni primijenili Brain Gym vježbe u radu sa svojim učenicima i u radu na sebi koji je jednako važan. Polaznici su se složili kako je samo par minuta vježbanja dnevno dovoljno da učenici značajno poboljšaju svoju koncentraciju u školi i unaprijede svoje obrazovne rezultate. Na kraju seminara naši stručni suradnici primili su certifikat polaganja seminara iz Brain Gyma i očekuju uspješnu primjenu nekih aspekata ovog programa u svom radu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Priloženi dokumenti:
OS Ivanke Trohar, Fuzine.pptx

Ivanka Trohar

Ekološka grupa


Filmska družina

Natjecanja


Radio emisije

TražilicaUpisi u srednje škole

Kalendar
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Vremenska prognoza

               FUŽINE


Školska knjiga


Profil

preskoči na navigaciju